Nazwa stowarzyszenia
Klub Seniora "Kamień"
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
2002-05-28
Cele
Organizowanie w szerokim zakresie życia kulturalno – oświatowego, udzielanie pomocy charytatywnej członkom.