Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Kamień" w Rybniku
Adres
Szewczyka 28
Data wpisu do ewid.
2001-03-22
Cele
Podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.