Nazwa stowarzyszenia
Młodzieżowe Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Upośledzonym Umysłowo "OKO"
Data wpisu do ewid.
2001-05-09
Cele
Działalność zmierzająca do stworzenia godziwych warunków życia i wszechstronnego rozwoju dla osób niepełnosprawnych i z upośledzeniem umysłowym.