Nazwa stowarzyszenia
Koło Emerytów i Rencistów Gotartowice
Data wpisu do ewid.
2001-11-23
Cele
Organizowanie życia kulturalnego emerytów i rencistów.