Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Boguszowice" w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2001-09-05
Cele
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom, organizowanie akcji ratowniczej podczas pożarów i innych klęsk