Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Kłokocin" w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2001-04-10
Cele
Podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.