Nazwa stowarzyszenia
Śląskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2001-04-05
Telefon
32/4215431
Cele
Organizowanie wyjazdów w formie: kolonii, wycieczek o charakterze rehabilitacyjno – rekreacyjnym . Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.