Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Popielów" w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2001-03-12
Cele
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.