Nazwa stowarzyszenia
"Stowarzyszenie Przyjaciół II LO w Rybniku"
Data wpisu do ewid.
2001-11-26
Cele
Organizacja dla aktualnych uczniów grup zainteresowań, spotkań, sympozjów, narad, konferencji i seminariów a także wycieczek, obozów naukowych.