Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) Rybnik
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
2002-05-15
Telefon
32/7395512, 4237034
Cele
Inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie postaw demokratycznych.