Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2008-11-03
Telefon
32/4221813
Cele
Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej Technikum Górniczego i ZST w Rybniku.