Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem"
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres
Data wpisu do ewid.
2008-08-14
Telefon
32/4222386
Cele
Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno - oświatowej, społecznej, rekreacyjno-wypoczynkowej, terapeutycznej na rzecz osób pełno - i niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz uczniów, wychowanków i absolwentów oraz rodziców i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku.