Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Język - Kultura - Tradycja - Pomostem do Europy
Adres
Data wpisu do ewid.
2008-08-19
Cele
Pielęgnacja i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturalnego, historycznego, sztuki oraz tradycji krajów niemieckojęzycznych, a także nauczanie języka niemieckiego; umacnianie przyjaznych stosunków kulturalnych, naukowych, gospodarczych, towarzyskich obywateli Niemiecko i polskojęzycznych.