Nazwa stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE HUMANISTYCZNE: EUROPA, ŚLĄSK, ŚWIAT NAJMNIEJSZY
Adres
Data wpisu do ewid.
2009-02-27
Cele
Uupowrzechnianie potrzeby nauki i znajomości zagadnień regionalnych wśród mieszkańców regionu i innych obywateli Polski, popularyzacja nauki i metody naukowej; obrona wizerunku nauki w społeczeństwie, propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako jednego z piorytetów społecznych.