Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Dializowanych "AKREN"
Data wpisu do ewid.
2001-06-11
Cele
Integracja środowiska chorych objętych programem przewlekłych dializ.