Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Kupców Targowych Miasta Rybnika
Adres
Generała Hallera 7/7
Data wpisu do ewid.
2001-10-26
Cele
Ochrona interesów kupców prowadzących działalność handlową i usługową na targowiskach miasta Rybnika.