Nazwa stowarzyszenia
Rybnickie Stowarzyszenie "Diabetyków"
Cele
Otaczanie chorych na cukrzycę pomocą i opieką.