Nazwa stowarzyszenia
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie "ZGODA"
Data wpisu do ewid.
2001-12-10
Cele
Propagowanie szeroko pojętej trzeźwości we wszystkich kręgach społeczeństwa.