Nazwa stowarzyszenia
Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych "STACJA" Rybnik
Data wpisu do ewid.
2006-02-20
Cele
Działanie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień od narkotyków, alkoholu i innych środków psychoaktywnych.