Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży
Data wpisu do ewid.
2006-05-26
Cele
Działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu społecznym.