Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie KORZENIE PL
Data wpisu do ewid.
2006-03-27
Cele
Działalność charytatywna w zakresie : oświaty, sztuki, kultury, ochrony zabytków i tradycji.