Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Kibiców i Sympatyków Rybnickiego Żużla „ROW” Rybnik
Data wpisu do ewid.
2005-12-13
Cele
Krzewienie wiedzy o żużlu, szczególnie wśród młodzieży oraz popularyzacja tej dyscypliny sportu.