Nazwa stowarzyszenia
Miejska Orkiestra Dęta "RYBNIK"
Data wpisu do ewid.
2001-05-23
Telefon
32/7398185-7
Cele
Tworzenie i upowszechnienie kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej w formach koncertowych.