Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni "IGNACY"
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Cele
Kultywowanie tradycji górniczej, gromadzenie dóbr materialnych kultury górniczej.