Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "OPTIMA FIDE" w likwidacji
Data wpisu do ewid.
2003-10-20
Cele
Zrzeszenie osób ze stwardnieniem rozsianym oraz osób z innymi niepełnosprawnościami celem poprawy ich warunków życiowych.