Nazwa stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Telefon
32/4223653
Oddział
Zarząd Oddziału Rybnik
Cele
Rozwijanie turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach.