Nazwa stowarzyszenia
Polski Związek Filatelistów
Oddział
Okręg Śląsko – Dąbrowski - Oddział Rybnik
Cele
Rozwój i upowszechnianie filatelistyki w Polsce.