Nazwa stowarzyszenia
Polski Związek Głuchych - Koło Rybnik
Telefon
32/4236766
Oddział
Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących
Cele
Zrzeszenie inwalidów słuchu oraz zapewnienie im pomocy i opieki.