Nazwa stowarzyszenia
Polski Związek Niewidomych
Telefon
32/7558961
Oddział
Koło Terenowe w Rybniku
Cele
Zrzeszenie niewidomych i polepszenie ich warunków bytowych oraz kulturalnych.