Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Telefon
7395837
Oddział
Oddział Terenowy w Rybniku
Cele
Współpraca z innymi instytucjami w organizowaniu, prowadzeniu i doskonaleniu rachunkowości i metod przetwarzania jej danych.