Nazwa stowarzyszenia
Liga Ochrony Przyrody
Oddział
Oddział Rybnik
Cele
Nadleśnictwo Rybnik - Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody.