Nazwa stowarzyszenia
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Oddział
Koło PZW Nr 49 Rybnik
Cele
Organizowanie wędkarstwa jako formy wypoczynku.