Nazwa stowarzyszenia
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Oddział
Koło PZW Nr 74 Niedobczyce
Cele
Organizowanie wędkarstwa jako formy wypoczynku.