Nazwa stowarzyszenia
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
Adres
Oddział
Koło PZW Nr 125 Chwałowice
Cele
Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego