Nazwa stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Oddział
Oddział Katowice - Koło Rybnik
Cele
Rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy.