Nazwa stowarzyszenia
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział
Oddział w Rybniku
Cele
Czynny udział w tworzeniu właściwych warunków działania bibliotek szkolnych