Nazwa stowarzyszenia
Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Telefon
32/4222252
Oddział
Zarząd Główny
Cele
Przygotowanie młodzieży do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na miłości i wzajemnym szacunku małżonków.