Nazwa stowarzyszenia
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
Adres
Telefon
32/4237757
Oddział
Oddział Rybnik
Cele
Organizowanie ośrodków krzewienia kultury i sztuki niemieckiej.