Nazwa stowarzyszenia
Związek Polskich Artystów Plastyków
Telefon
32/7391898
Oddział
Oddział Rybnicko – Raciborski w Rybniku
Cele
Działalność na rzecz ochrony praw zawodowych, moralnych, materialnych artystów plastyków.