Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Ubezpieczonych Silesia
Data wpisu do ewid.
2009-10-16
Cele
Krzewienie wiedzy, budowanie świadomości na temat roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym.