Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Azyland
Data wpisu do ewid.
2010-04-09
Cele
Realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży zgodnym z filozofią chrześcijańską oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego i duchowego.