Nazwa stowarzyszenia
Związek Sybiraków
Data wpisu do ewid.
2010-09-22
Oddział
Koło Rybnik
Cele
Rezprezentowanie i obrona intersów swoich członków, a zwłaszcza uzyskanie dla nich praw takich jak:odszkodowania, renty czy uprawnienia kombatanckie.