Nazwa stowarzyszenia
CENTRUM KREATYWNOŚCI COGITO
Data wpisu do ewid.
2011-08-24
Cele
Wsparcie wychowawcze i opiekuńcze dzieci i młodzieży.