Nazwa stowarzyszenia
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rybniku
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
2005-02-24
Telefon
32/4237414
email
psouurybnik@wp.pl
Cele
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspierania ich rodzin.
WWW
www.psouurybnik.pl