Nazwa stowarzyszenia
Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych
KRS
Adres
Rybnik
Data wpisu do ewid.
1999-03-11
Oddział
Polska Federacja Ornitologiczna – Oddział Rybnik
Cele
Upowszechnianie hodowli kanarków i ptaków egzotycznych.