Nazwa stowarzyszenia
Polskie Towarzystwo Kulturalne
Oddział
Oddział Rybnik
Cele
Podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej i kultury, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Uwagi
terenowa jednostka Polskiego Towarzystwa Kulturalnego