Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Ogrodowe "Energetyk"
Cele
zakładanie, prowadzenie i zarzadzanie ogrodami działkowymi
Uwagi
www.soenergetyk.pl adres elektr.:soenergetyk@gmail.com.