Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Im.Św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym- Rybnicki Bank Drugiej Ręki
Adres
1-go Maja 80
Data wpisu do ewid.
2014-09-29
Cele
pomoc bezdomnym i potrzebującym