Nazwa stowarzyszenia
Związek Piłsudczyków
Oddział
Oddział Terenowy w Rybniku
Cele
Upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach J.Piłsudskiego.