Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Centrum Pomocy - Niemedyczne Hospicjum Domowe im. Św.Ojca Rafała Kalinowskiego
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres
Księdza Doktora Brudnioka 5
Data wpisu do ewid.
2009-10-05
email
hospicjum.rybnik@gmail.com
Cele
Pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, w szczególności działalność pożytku publicznego wykonywana w zakresie pomocy społecznej i działań charytatywnych.
WWW
www.rybnickiehospicjum.wordpress.com